सूचनाको हक सम्बन्धी-पूस २०७७ प्रकाशित मिति : फेब्रुअरी ०२, २०२१

ब्याजदर सूचना-माघ २०७७ प्रकाशित मिति : जनवरी १३, २०२१

Branch Manager contact number प्रकाशित मिति : जनवरी ०७, २०२१

सूचना-मोबाइल बैंकिङ्ग अपग्रेड प्रकाशित मिति : डिसेम्बर २९, २०२०

ब्याजदर सूचना-पौष २०७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १५, २०२०

अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १३, २०२०

संक्षिप्त विवरण-२०७६/७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १०, २०२०

सानिमा डिबेन्चर‐२०८७ विवरण पत्र प्रकाशित मिति : डिसेम्बर ०७, २०२०

Notice - Phone Number Change प्रकाशित मिति : नोभेम्बर २२, २०२०

Interest Rate-Mangsir 2077 प्रकाशित मिति : नोभेम्बर १५, २०२०

थप् हेर्नुहोस्
के वाइ सी फारम भिसा द्वारा प्रमाणित नि: शुल्क नगद निकासी योजना पाँच वर्षसम्म दाबी नभएको लाभांश निष्क्रिय खाता सम्बन्धी सूचना Security Hygiene Tips Digital Banking Advisory Notice Branch Manager contact number

डाउनलोडहरू

KYC निजी डाउनलोड फाइल ०९ सेप्टेम्बर, २०१८

KYC Non personal २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Account Opening Form Personal २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Forex against Passport २७ सेप्टेम्बर, २०१८

INR Purchase २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Business Account Form २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Business Specimen Form २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Power of Attorney २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Application for Cheque Book २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Application for Safe Deposit Locker २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Application for Sanima PSTN Bill Payment २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Fax Indemnity Form २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Payment Instruction Form २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Application for Gold Purchase २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Application for Silver Purchase २७ सेप्टेम्बर, २०१८

Application for Fund Transfer २७ सेप्टेम्बर, २०१८

List of Sanima Banks' Unclaimed dividend for five years due २४ जुलाई, २०१८

Request Letter to enable transaction right in i-banking ०७ मार्च, २०१९

Application for Sanima Sajilo e-Banking ०१ अप्रिल, २०१९

Application for Sanima Debit Card ०१ अप्रिल, २०१९

Application for Sanima i-Banking ०१ अप्रिल, २०१९

Application of Sanima Bank Scholarship ०१ जुलाई, २०१९

Credit Card Application Form ०३ जुलाई, २०१९

Application for Fixed Deposit ३० जुलाई, २०१९

C-ASBA आवेदन फारम ०५ अगस्त, २०१९

Application For Internal Fund Transfer /IPS/RTGS १२ अक्टुबर, २०२०

सानिमा डिबेन्चर‐२०८७ आवेदन फारम ०७ डिसेम्बर, २०२०

सानिमा सजिलो ई बैंकिङ्ग ई.एम्.आई. सेवा आवेदन फर्म २४ जनवरी, २०२१

QR Code Request Form ०८ अगस्त, २०२०

Last Visited

Last Visited Page