Invitation for sealed bids - interior and allied works Published on May 19, 2022

Important notice regarding counter timing effective from Jestha 1, 2079. Published on May 13, 2022

Interest rate notice - Jestha 2079 Published on May 13, 2022

Notice regarding counter closure on Baisakh 30, 2079 Published on May 12, 2022

Right to Information notice - Chaitra 2078 Published on Apr 25, 2022

Interest rate notice-Baisakh 2079 Published on Apr 13, 2022

Relocation notice of Suryabinayak branch Published on Mar 31, 2022

Interest rate notice - Chaitra 2078 Published on Mar 14, 2022

Relocation notice of Birtamod branch Published on Feb 27, 2022

Interest rate notice - Falgun 2078 Published on Feb 12, 2022

View More
KYC form Verified By Visa Unclaimed Dividend for five years Dormant Account Notice Security Hygiene Tips

भिसा डलर कार्ड

भिसा डलर डेबिट कार्ड 

सानिमा बैंकले सानिमामा राखिएको डलर खाता वापत भिसा डलर डेबिट कार्ड प्रदान गर्दछ | यो कार्ड भारत र भुटान बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा स्वीकार्य छ र भिसा कार्ड लिने प्राय एटीएम र POS मा काम गर्दछ |    

भिसा डलर ट्राभल कार्ड 

सानिमा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधाको  अनुमति अन्तर्गत भिसा डलर ट्राभल कार्ड प्रदान गर्दछ | यो कार्ड भारत र भुटान बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा स्वीकार्य छ र भिसा कार्ड लिने प्राय एटीएम र POS मा काम गर्दछ |    

Withdrawal Limits

 Cash withdrawal limit in ATM

Card Type Per Transaction Daily Monthly
Dollar Travel Card 500 1,500 2,500
Dollar Debit Card 500 1,500 2,500

POS Purchase Transaction Limit

Card Type Per Transaction Daily Monthly
Dollar Travel Card 500 1,500 2,500
Dollar Debit Card 500 1,500 2,500

 

Fee and charges applicable in Sanima Visa Debit Card

The following charge will be applicable for the usage of Sanima Visa Debit Card
 
Issuance Fee                                          $10 or NPR 1,200 whichever is higher 
Re-issuance Fee                                    $10 or NPR 1,200 whichever is higher      
Pin Generation Fee                               $1 or NPR 100 whichever is higher  
Card Block Charge                                 $1 or NPR 100 whichever is higher  
ATM Cash Withdrawal on Sanima ATM                                          NIL
ATM Cash Withdrawal Other VISA Network ATMs in Nepal           $ 3
ATM Cash Withdrawal Foreign VISA Network ATMs in Nepal        $ 5 
Balance Enquiry on Sanima ATM                                                   NIL 
Balance Enquiry on VISA Network ATMs in Nepal                         $ 0.75
Balance Enquiry from Foreign VISA Network ATMs                       $ 0.75

Last Visited

Last Visited Page