Invitation for sealed bids - interior and allied works Published on May 19, 2022

Important notice regarding counter timing effective from Jestha 1, 2079. Published on May 13, 2022

Interest rate notice - Jestha 2079 Published on May 13, 2022

Notice regarding counter closure on Baisakh 30, 2079 Published on May 12, 2022

Right to Information notice - Chaitra 2078 Published on Apr 25, 2022

Interest rate notice-Baisakh 2079 Published on Apr 13, 2022

Relocation notice of Suryabinayak branch Published on Mar 31, 2022

Interest rate notice - Chaitra 2078 Published on Mar 14, 2022

Relocation notice of Birtamod branch Published on Feb 27, 2022

Interest rate notice - Falgun 2078 Published on Feb 12, 2022

View More
KYC form Verified By Visa Unclaimed Dividend for five years Dormant Account Notice Security Hygiene Tips

ओभरड्राफ्ट कर्जा/ चालु पूँजी

"उद्देश्य"

व्यवसायको परिचालन आवश्यकताहरू पूरा गर्न र ईन्भेन्टरी र प्राप्य योग्यहरूको व्यवस्थापनको लागि
दैनिक स्टकको लागि ओभरड्राफ्ट सुविधाहरू र व्यापार/ उद्योग र कर्पोरेट घरानाहरूको प्राप्य व्यवस्थापन

Last Visited

Last Visited Page