सूचनाको हक सम्बन्धी-पूस २०७७ प्रकाशित मिति : फेब्रुअरी ०२, २०२१

ब्याजदर सूचना-माघ २०७७ प्रकाशित मिति : जनवरी १३, २०२१

Branch Manager contact number प्रकाशित मिति : जनवरी ०७, २०२१

सूचना-मोबाइल बैंकिङ्ग अपग्रेड प्रकाशित मिति : डिसेम्बर २९, २०२०

ब्याजदर सूचना-पौष २०७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १५, २०२०

अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १३, २०२०

संक्षिप्त विवरण-२०७६/७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १०, २०२०

सानिमा डिबेन्चर‐२०८७ विवरण पत्र प्रकाशित मिति : डिसेम्बर ०७, २०२०

Notice - Phone Number Change प्रकाशित मिति : नोभेम्बर २२, २०२०

Interest Rate-Mangsir 2077 प्रकाशित मिति : नोभेम्बर १५, २०२०

थप् हेर्नुहोस्
के वाइ सी फारम भिसा द्वारा प्रमाणित नि: शुल्क नगद निकासी योजना पाँच वर्षसम्म दाबी नभएको लाभांश निष्क्रिय खाता सम्बन्धी सूचना Security Hygiene Tips Digital Banking Advisory Notice Branch Manager contact number

साना किसान कर्जा

साना किसानहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सानिमा बैंकले साना किसानहरुलाई उनीहरुको कृषि व्यवसाय बृद्धि गर्न सानिमा साना किसान कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ।

वर्ग क: पशुधन 
१. पशुधनको खरिद 
२. पशुधनको पालनको लागि चालु पूँजी फाइनेन्सिङ 
३. पशुधनको पालनको लागि अचल सम्पत्तिमा फाइनेन्सिङ

वर्ग ख: पशुधन 
१. मल र बीउ खरिद गर्न 
२. कोल्ड स्टोरेजको निर्माण 
३. सिंचाईका लागि नालाहरूको निर्माण
४. श्यालो ट्यूबवेल खरिद तथा जडान 
५. कृषि उत्पादनको वितरण
६. वंचित क्षेत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) द्वारा तोकिए बमोजिम अन्य कृषि कार्य 

 • अवधि: २ देखि ५ वर्ष 
 • सेवा शुल्क: स्वीकृत कर्जा सीमामा १%
 • सुरक्षा: जग्गा र भवन 
 • फाइनेन्सिङ:: 
  • रु १००,००० देखि रु ४००,०००
  • रु १००,००० देखि रु ३००,०००
 • आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ 
 • उमेर १८ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मको 
 • सीमा स्वीकृत भएपछि कर्जा वितरण अघि उद्यम दर्ता गर्न सकिन्छ ।
 • आवेदक नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम "वन्चित क्षेत्र" अन्तर्गत योग्य हुनुपर्दछ |
 • आवेदक वा ग्यारेन्टी दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • सम्बन्धित व्यक्तिहरुको २ पासपोर्ट साइज फोटो 
 • आय विवरण जस्तै घर बहाल सम्झौता पत्र वा तलब विवरण 
 • फर्म दर्ता कागजात 
 • सुरक्षा सम्बन्धी कागजात (जग्गा वा भवन)
 • अन्य: केस टु केस आधारमा बैंकले मागे अनुसार 

Last Visited

Last Visited Page