सूचनाको हक सम्बन्धी-पूस २०७७ प्रकाशित मिति : फेब्रुअरी ०२, २०२१

ब्याजदर सूचना-माघ २०७७ प्रकाशित मिति : जनवरी १३, २०२१

Branch Manager contact number प्रकाशित मिति : जनवरी ०७, २०२१

सूचना-मोबाइल बैंकिङ्ग अपग्रेड प्रकाशित मिति : डिसेम्बर २९, २०२०

ब्याजदर सूचना-पौष २०७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १५, २०२०

अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १३, २०२०

संक्षिप्त विवरण-२०७६/७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १०, २०२०

सानिमा डिबेन्चर‐२०८७ विवरण पत्र प्रकाशित मिति : डिसेम्बर ०७, २०२०

Notice - Phone Number Change प्रकाशित मिति : नोभेम्बर २२, २०२०

Interest Rate-Mangsir 2077 प्रकाशित मिति : नोभेम्बर १५, २०२०

थप् हेर्नुहोस्
के वाइ सी फारम भिसा द्वारा प्रमाणित नि: शुल्क नगद निकासी योजना पाँच वर्षसम्म दाबी नभएको लाभांश निष्क्रिय खाता सम्बन्धी सूचना Security Hygiene Tips Digital Banking Advisory Notice Branch Manager contact number

बासेल डिस्क्लोजर

Filter by
Year 2020-21 Download
First Quarter(Oct 16, 2020)
Year 2019-20 Download
First Quarter (17th Oct, 2019)
Second Quarter (14th January, 2020)
Third Quarter (13th April, 2020)
Fourth Quarter(July 15, 2020)
Year 2018-19 Download
Fourth Quarter (July 16, 2019)
First Quarter (15th November, 2018)
Second Quarter (14th January, 2019)
Third Quarter (13th April, 2019)
Year 2017-2018 Download
First Quarter (17th Oct, 2017)
Second Quarter (14th January, 2018)
Third Quarter (13th April, 2018)
Fourth Quarter (July 16, 2018)
Year 2016-2017 Download
First Quarter(Oct, 2016)
Year 2015-16 Download
First Quarter(Oct 17,2015)
Second Quarter(Mid Jan,2016)
Third Quarter(Apr 12,2016)
Fourth Quarter(July 15,2016)
Year 2014-15 Download
First Quarter(Oct 17,2014)
Second Quarter(Jan 14,2015)
Third Quarter(April 13,2015)
Fourth Quarter(July 16,2015)
Year 2013-14 Download
Second Quarter(Jan 14,2014)
Third Quarter(April 13, 2014)
Fourth Quarter(July15 ,2014)
First Quarter(Oct17,2013)
Year 2012-13 Download
First Quarter(Oct 16,2012)
Second Quarter(Jan13, 2013)
Third Quarter(April 13,2013)
Fourth Quarter(July 15,2013)
Year 2011-12 Download
First Quarter(Oct17,2011)
Second Quarter(Jan14,2012)
Third Quarter(April 12, 2012)
Fourth Quarter(Aug 19,2012)
Year 2010-11 Download
Third Quarter(April 13,2011)
Fourth Quater(July16,2011)

Last Visited

Last Visited Page