सूचनाको हक सम्बन्धी-पूस २०७७ प्रकाशित मिति : फेब्रुअरी ०२, २०२१

ब्याजदर सूचना-माघ २०७७ प्रकाशित मिति : जनवरी १३, २०२१

Branch Manager contact number प्रकाशित मिति : जनवरी ०७, २०२१

सूचना-मोबाइल बैंकिङ्ग अपग्रेड प्रकाशित मिति : डिसेम्बर २९, २०२०

ब्याजदर सूचना-पौष २०७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १५, २०२०

अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १३, २०२०

संक्षिप्त विवरण-२०७६/७७ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर १०, २०२०

सानिमा डिबेन्चर‐२०८७ विवरण पत्र प्रकाशित मिति : डिसेम्बर ०७, २०२०

Notice - Phone Number Change प्रकाशित मिति : नोभेम्बर २२, २०२०

Interest Rate-Mangsir 2077 प्रकाशित मिति : नोभेम्बर १५, २०२०

थप् हेर्नुहोस्
के वाइ सी फारम भिसा द्वारा प्रमाणित नि: शुल्क नगद निकासी योजना पाँच वर्षसम्म दाबी नभएको लाभांश निष्क्रिय खाता सम्बन्धी सूचना Security Hygiene Tips Digital Banking Advisory Notice Branch Manager contact number

वित्तीय प्रतिवेदन

Filter by
Year 2020-21 Download
First Quarter(Oct 16, 2020)
Second Quarter (13th Jan, 2021)
Year 2019-20 Download
Fourth Quarter(July 15, 2020)
First Quarter(Oct 17, 2019)
Second Quarter(Jan 14, 2020)
Third Quarter(Apr 12, 2020)
Year 2018-19 Download
First Quarter(Oct 17, 2018)
Fourth Quarter(July 16, 2019)
Third Quarter(Apr 13, 2019)
Second Quarter(Jan 14, 2019)
Year 2017-2018 Download
First Quarter(Oct 29,2017)
Second Quarter(Jan 14, 2018)
Third Quarter(Apr 13,2018)
Fourth Quarter(July 16,2018)
Year 2016-2017 Download
Third Quarter (Apr 13, 2017)
Fourth Quarter (July 15, 2017)
First Quarter(Oct 17,2016)
Second Quarter(Jan 13, 2017)
Year 2015-16 Download
First Quarter(Oct 17,2015)
Second Quarter(Jan 14,2016)
Third Quarter(Apr 12,2016)
Fourth Quarter(July 15, 2016)
Year 2014-15 Download
First Quarter(Oct 17,2014)
Second Quarter(Jan 14,2015)
Third Quarter(April 13,2015)
Fourth Quarter (July16,2015)
Year 2013-14 Download
First Quarter(Oct17,2013)
Second Quarter(Jan 14,2014)
Third Quarter(April 13, 2014)
Fourth Quarter(July16 ,2014)
Year 2012-13 Download
First Quarter(Oct 16,2012)
Second Quarter(Jan13, 2013)
Third Quarter(April 13,2013)
Fourth Quarter(July 24,2013)
Year 2011-12 Download
First Quarter(Oct17,2011)
Second Quarter(Jan14,2012)
Third Quarter(April12, 2012)
Fourth Quarter(July15,2012)
Year 2010-11 Download
First Quarter(Oct17,2010)
Second Quarter(Jan14,2011)
Third Quarter(April 13,2011)
Fourth Quater(July16,2011)
Year 2009-10 Download
Second Quarter(Jan14,2010)
Third Quarter(April 13,2010)
Fouth Quarter(July16,2010)
First Quarter(Oct17,2009)
Year 2008-09 Download
First Quarter(Oct 16,2008)
Second Quarter(Jan13,2009)
Third Quarter(April 13,2009)
Fourth Quarter(July15,2009)

Last Visited

Last Visited Page